Ceny jízdného a tarifní podmínky v městské autobusové dopravě provozované DpmD, a.s.  platné od 1. 1. 2019

 
     
  V rámci sbližování tarifních podmínek s integrovanou dopravou Ústeckého kraje DÚK dojde od 1. 9. 2018 ke změně tarifu.  
     
  V autobusech DPMD je spuštěna i elektronická kontrola papírových jízdenek vydaných v autobusech DPMD. Jízdenku vybavenou kódem postačí přiložit ke čtečce, která je umístěna ve spodní části oranžového validátoru, chvíli vyčkat a odbavovací zařízení jízdenku přečte a zkontroluje její časovou a prostorovou platnost.  
     
  Způsoby a možnosti odbavení  
     
 
Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 301 Děčín
Zóna Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Časová
platnost 
Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné*
301 Děčín 20 Kč  5 Kč 15,00 Kč 4,50 Kč 45 min
301 Děčín 60 Kč 15 Kč 60,00 Kč 13,50 Kč 24 hod
Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou. Maximální limit plateb prostřednictvím BBK je 500.-Kč.
 
  Zlevněné*:

a) Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
b) Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
c) Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
e) Členové Konfederace politických vězňů ČR.

Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

 
   
     
  Bezplatná přeprava v zóně 301  
    a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě,
c) občané nad 70 let včetně,
d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.
 
    e) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance
f) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení průkazu
 
       
 
Ceník přepravného 
    Cena   
spoluzavazadlo, pes - 60 min   10 Kč Přepravné placené hotovostně i z EP
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne   20 Kč  (pouze jízdní doklady v papírové podobě) 
kolo - nepřestupné - platí pro 1 spoj   20 Kč  
 
     
   
 
Ceník časového jízdného v zóně 301 Děčín
Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) Roční (Kč)
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
pouze na bázi BČK DÚK placené hotovostí nebo z elektronické peněženky BČK DÚK
 

Obyčejné nad 15 let

Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Zaměstnanecké
jednozónové
301 Děčín*
135 Kč 33 Kč 490 Kč 122 Kč 1 290 Kč 322 Kč 250 Kč
 
   
     
 
 
**Jednozónové časové jízdenky pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a původní karty DPMD,a.s. používané před vstupem DPMD,a.s. do DÚK; tyto karty jsou však uznávány pouze na linkách MAD Děčín; nelze je použít na ostatních linkách DÚK. Bližší informace o těchto kartách podává pouze dopravce DPMD,a.s.

a) Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
b) Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
c) Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
e) Členové Konfederace politických vězňů ČR.

Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

 
     
     
 
Ceník jednodenního časového jízdného síťového
Tarifní jednice Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky
(pouze jízdní doklady v papírové podobě)
Časová platnost 
Obyčejné nad 15 let ZLEVNĚNÉ ZTP, ZTP/P
jednodenní celosíťové 130 Kč 32 32 Kč platí v den nákupu a do 4:00 hod následujícího dne

a) Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
b) Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
c) Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
e) Členové Konfederace politických vězňů ČR.

Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
 
     
     
  Ceník jednotlivého jízdného  
 
Tarifní jednice Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Časová
platnost 
Obyčejné nad 15 let Zlevněné* ZTP, ZTP/P Obyčejné nad 15 let Zlevněné* ZTP, ZTP/P
0-2* 13 Kč 3 Kč 11,70 Kč 2,90 Kč 45
min
3-4 15 Kč 3 Kč 13,50 Kč 2,90 Kč
5-6 17 Kč 4 Kč 15,30 Kč 3,80 Kč
7-8 20 Kč 5 Kč 18,00 Kč 4,50 Kč 60
min
9-10 22 Kč 5 Kč 19,80 Kč 4,90 Kč
11-12 24 Kč 6 Kč 21,60 Kč 5,40 Kč 90
min
13-14 26 Kč 6 Kč 23,40 Kč 5,80 Kč
15-16 28 Kč 7 Kč 25,20 Kč 6,30 Kč
17-18 30 Kč 7 Kč 27,00 Kč 6,70 Kč
19-20 33 Kč 8 Kč 29,70 Kč 7,40 Kč
21-22 35 Kč 8 Kč 31,50 Kč 7,80 Kč 120
min
23-24 37 Kč 9 Kč 33,50 Kč 8,30 Kč
25-26 29 Kč 9 Kč 35,10 Kč 8,70 Kč
27-28 41 Kč 10 Kč 36,90 Kč 9,20 Kč
29-30 44 Kč 11 Kč 39,60 Kč 9,90 Kč
31-32 46 Kč 11 Kč 41,40 Kč 10,30 Kč 180
min
33-34 48 Kč 12 Kč 43,20 Kč 10,80 Kč
35-36 50 Kč 12 Kč 45,00 Kč 11,20 Kč
37-38 52 Kč 13 Kč 46,80 Kč 11,70 Kč
39-40 54 Kč 13 Kč 48,60 Kč 12,10 Kč
41-42 57 Kč 14 Kč 51,30 Kč 12,80 Kč
43-44 59 Kč 14 Kč 53,10 Kč 13,20 Kč
45-46 61 Kč 15 Kč 54,90 Kč 13,70 Kč
47-48 63 Kč 15 Kč 56,70 Kč 14,10 Kč
49-50 65 Kč 16 Kč 58,50 Kč 14,60 Kč
51-55 71 Kč 17 Kč 63,90 Kč 15,90 Kč
56-60 76 Kč 19 Kč 68,40 Kč 17,10 Kč 240
min
61-65 77 Kč 19 Kč 69,30 Kč 17,30 Kč
66-70 87 Kč 21 Kč 78,30 Kč 19,50 Kč
71-75 93 Kč 23 Kč 83,70 Kč 20,90 Kč
76-80 98 Kč 24 88,20 Kč 22,00 Kč
nad 80 Cestující využijí jednodenního časového jízdného síťového  
 
     
  ** neplatí na linkách MHD  
  Zlevněné*  
  Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
 
     
  Ceník časového jízdného  
 
Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč)
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné*
0-2* 98 Kč 23 338 Kč 84 Kč     910 Kč 227 Kč
3-4 113 Kč 28 Kč 390 Kč 97 Kč  1 050 Kč 262 Kč
5-6 128 Kč 31 Kč 442 Kč 110 Kč  1 190 Kč 297 Kč
7-8 150 Kč 37 Kč 520 Kč 130 Kč 1 400 Kč 350 Kč
9-10 165 Kč 41 Kč 572 Kč 143 Kč 1 540 Kč 385 Kč
11-12 180 Kč 45 Kč 624 Kč 156 Kč 1 680 Kč 420 Kč
13-14 195 Kč 48 Kč 676 Kč 169 Kč 1 820 Kč 455 Kč
15-16 210 Kč 52 Kč 728 Kč 182 Kč 1 960 Kč 390 Kč
17-18 225 Kč 56 Kč 780 Kč 195 Kč 2 100 Kč 525 Kč
19-20 248 Kč 61 Kč 858 Kč 214 Kč 2 310 Kč 577 Kč
21-22 263 Kč 65 Kč 910 Kč 227 Kč 2 450 Kč 612 Kč
23-24 278 Kč 69 Kč 962 Kč 240 Kč 2 590Kč 647 Kč
25-26 293 Kč 73 Kč 1 014 Kč 253 Kč 2 730 Kč 682 Kč
27-28 308 Kč 76 Kč 1 066 Kč 266 Kč 2 870 Kč 717 Kč
29-30 330 Kč 82 Kč 1 144 Kč 286 Kč 3 080 Kč 770 Kč
31-32 345 Kč 86 Kč 1 196 Kč 299 Kč 3 220 Kč 805 Kč
33-34 360 Kč 90 Kč 1 248 Kč 312 Kč 3 360 Kč 840 Kč
35-36 375 Kč 93 Kč 1 300 Kč 325 Kč 3 500 Kč 875 Kč
37-38 390 Kč 97 Kč 1 352 Kč 338 Kč 3 640 Kč 910 Kč
39-40 405 Kč 101 Kč 1 404 Kč 351 Kč 3 780 Kč 945 Kč
41-42 428 Kč 106 Kč 1 482 Kč 370 Kč 3 990 Kč 997 Kč
43-44 443 Kč 110 Kč 1 534 Kč 383 Kč 4 130 Kč 1 032 Kč
45-46 458 Kč 114 Kč 1 586 Kč 396 Kč 4 270 Kč 1 037 Kč
47-48 473 Kč 118 Kč 1 638 Kč 409 Kč 4 410 Kč 1 102 Kč
49-50 488 Kč 121 Kč 1 690 Kč 422 Kč 4 550 Kč 1 137 Kč
nad 50 (síťové) 533 Kč 133 Kč 1 846 Kč 461 Kč 4 970 Kč 1 242 Kč
 
     
     
     
  OSTATNÍ BEZPLATNÁ PŘEPRAVA  
 

a) kočárek s dítětem, občané nad 70 let včetně, držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského
b) policisté České republiky a Justiční stráže Okresního soudu v Děčíně, strážníci Městské policie v Děčíně pouze v uniformě, asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance,
c) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po předložení průkazu,
d) jedna pojízdná taška na kolečkách, e) pes přepravovaný ve schráně, která nepřesáhne rozměry 20x30x50 cm.

 
     
  ZPŮSOB ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH  
  Nástup do vozidla je určen předními dveřmi. Cestující je povinen platit jízdné a přepravné jen v odpočítaných mincí (1,-; 2,-; 5,-; 10,-; 20,-; 50,-Kč), které je povinen si připravit před nástupem do autobusu a bez prodlení a vyzvání je vhodit do mincovního systému nebo přiložit čipovou kartu ke čtečce zabudované v mincovním systému. Zlevněné, celodenní nebo skupinové jízdné musí cestující nahlásit před vhozením mincí nebo před přiložením čipové karty ke čtečce. Přeplatek jízdného mincovní systém nevrací!!!  
     
  Na všech linkách platí jízdenka REGIONet Labe – Elbe. Pracoviště předprodeje jízdenek se nachází na autobusovém náraží v Uhelné ulici, Děčín IV. Dobíjení čipových karet a zakoupení jízdenky REGIONet Labe – Elbe je také možné v autobusech DpmD, a.s. . Úplné znění tarifních a smluvních přepravních podmínek pro veřejnou silniční osobní dopravu je přístupné zde pod tímto odkazem  
     
     
  Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 3 MB] (27.3.2018) S platností od 1. 9. 2018. Včetně příloh: seznam dopravců zapojených do DÚK, seznam linek zapojených do DÚK, seznam zón a jejich přiřazení do nadzón v DÚK, matice povolených cest DÚK  
  Tarif Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 9,8 MB] (27.3.2018) S platností od 1. 1. 2019  
  Ceník jízdného Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 221 kB] S platností od 1. 1. 2019  
  Tarifní mapa Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 4,6 MB] S platností od 1. 9. 2018  
  Matice tarifních jednic [PDF, 1,3 MB] S platností od 1. 9. 2018  
     
     
   
     
 

 

 
 
 
  aktualizováno 10.04.2019 8:17