Projekt: Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s.
Reg. č.:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005397

V období od 1. března 2017 do února 2019 probíhá projekt Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
V projektu bude podpořeno 139 osob.
Tento projekt je finančně podpořen z prostředků EU.

     
     
     
    aktualizováno 10.04.2019 8:12